Laatst gewijzigd mei 2018

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Op deze pagina laten wij zien welke gegevens wij verzamelen als je onze website gebruikt. Ook kun je hier lezen waarom deze gegevens verzameld worden en hoe we hiermee de gebruikerservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Deze privacy policy is van toepassing op de diensten van Dekbeddenvoordeel.nl. Wees je ervan bewust dat Dekbeddenvoordeel.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van Dekbeddenvoordeel.nl geef je aan dat je onze privacy policy accepteert.

Contactgegevens:
Naam onderneming: Your Webshop Company
Handelend onder de naam: Dekbeddenvoordeel.nl
URL Webshop: www.dekbeddenvoordeel.nl
Adres: Weversburen 33, 9201 EG Drachten
Telefoonnummer: (+31) 06 11 07 79 53
KvK-nummer: 55278698
BTW identificatienummer: NL851636421B01

Bankgegevens:
Ten name van: Your Webshop Company
IBAN: NL51RABO0348014961
BIC: RABONL2U


1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Your Webshop Company verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites;
- Bankrekeningnummer.


2. Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gevoelige gegevens te verzamelen zoals iemands ras, godsdienst en / of gezondheid of gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice @dekbeddenvoordeel.nl. Waar mogelijk verwijderen wij deze informatie dan.


3. Doelen bij verzamelen van gegevens

Your Webshop Company verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen bij je af te leveren;
- Het afhandelen van jouw betaling;
- Het verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om jouw gedrag op onze website te analyseren en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
- Omdat wij hier wettelijk verplicht toe zijn, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.


4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Your Webshop Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

- Klantaccounts: tot verwijderverzoek.
- Gegevens voor reparatie: 7 jaar.
- Gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven: tot verwijderverzoek.
- Factuur-, betaal- en bestelgegevens: 7 jaar (Verplichting Belastingdienst)


5. Delen van persoonsgegevens met derden

Your Webshop Company deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Your Webshop Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Your Webshop Company werkt onder meer samen met de volgende partijen:
- Logistieke en operationele doeleinden zoals postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails.
- Marketingdiensten zoals Google AdWords en Google DoubleClick.
- Analysediensten zoals Google Analytics.
- IT-diensten voor het onderhoud en beheer van onze systemen en de opslag van jouw gegevens.
- Banken en andere financiële instellingen om de betalingen af te kunnen handelen.
- Diensten die helpen bij het faciliteren van en / of mede uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.
- Diensten in ons distributiecentrum, zoals partijen die de pakketten sorteren.
- Toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we wettelijk verplicht zijn zullen we de noodzakelijke gegevens aan deze partijen verstrekken.


6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Your Webshop Company gebruikt functionele / noodzakelijke cookies, analytische cookies, advertentiecookies, interesses en voorkeuren cookies en sociale media cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Door het afmelden voor cookies kan het zijn dat bepaalde functies van onze website niet goed meer werken en je bepaalde functies niet meer kunt gebruiken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.


7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren en / of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Your Webshop Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar [email protected] sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Your Webshop Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Als Your Webshop Company jouw gegevens heeft gedeeld met andere partijen en verlicht is om jouw gegevens te verwijderen, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om die andere partijen ervan op de hoogte te stellen dat koppelingen en kopieën van jouw gegevens ook door hen moeten worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen of mogen we niet al jouw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer wij wettelijke verplichtingen moeten nakomen. Wanneer dit het geval is, zullen wij dit met je doornemen.


8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Your Webshop Company neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat je gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor specifieke doeleinden worden verwerkt.

We zorgen ervoor dat je account is beveiligd en dat niemand van buiten of van binnen in kan loggen en bij je gegevens kan komen. Jouw wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen.

Wij voeren regelmatig veiligheidsscans uit, houden continu in de gaten of er (stiekem) inbraakpogingen worden ondernomen, repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak, zorgen ervoor dat onze software up-to-date is, gebruiken de laatste technologieën om de beschikbaarheid en veiligheid van onze website te garanderen, beschermen onze systemen tegen virussen, cryptoware, malware en hacking software en zorgen voor beveiligde verbindingen.

Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected]

Als er een datalek heeft plaatsgevonden, moet wij dit binnen aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden. Dit moet binnen 72 uur nadat we van het datalek op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je rechten en vrijheden.

Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor jouw vrijheden en rechten, dan zijn we ook verplicht het datalek aan jou te melden.

Er is sprake van een datalek als er gegevens verloren zijn gegaan door bijvoorbeeld diefstal van een laptop of een hack in onze systemen of als wij onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet uit kunnen sluiten. Als er sprake is van een onverhoopt zwakke plek in onze beveiliging, spreken we van een beveiligingslek. Dit hoeven wij niet te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zullen wij het beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten.

Mocht jij een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij Your Webshop Company, dan vragen wij je dit direct te melden door te mailen naar [email protected].


9. Communicatie

Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons verstuurt, is het mogelijk dat wij jouw berichten bewaren. Soms vragen wij jou ook naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het voor ons mogelijk om jouw vragen te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden op eigen beveiligde servers van Your Webshop Company of beveiligde servers van een derde partij waar wij mee samenwerken opgeslagen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


10. Veranderingen

Deze privacy policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op www.dekbeddenvoordeel.nl. Eventuele aanpassingen en / of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy policy. Het is daarom raadzaam om deze privacy policy regelmatig te raadplegen.


11. Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij nog aan deze privacy policy voldoen. Heb je vragen over deze privacy policy, dan horen wij dit graag.